Индекси обима пољопривредне производње, 2021. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Обим пољопривредне бруто производње у 2021. години у односу на претходну 2020. годину мањи је за 15,9%.


На смањење обима пољопривредне производње у 2021. години утицало је смањење вриједности биљне производње за 31,9%, док је истовремено смањена вриједност сточарске производње за 1,4%.


У укупном оставреном обиму бруто пољопривредне производње у 2021. години, сточарска производња учествује са 61,5%, а биљна производња са 38,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ