Индекси промета индустријe, фебруар 2022.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у фебруару 2022. године, у поређењу са јануаром 2022. године, већи је за 4,2%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту забиљежен је раст од 6,5% и на домаћем тржишту раст од 1,2%.

У фебруару 2022. године, у поређењу са фебруаром 2021. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 33,6%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 34,6% и на домаћем тржишту раст од 32,4%.

У фебруару 2022. године у односу на јануар 2022. године укупни десезонирани промет енергије већи је за 28,2%, капиталних производа за 9,5%, трајних производа за широку потрошњу за 8,4%, нетрајних производа за широку потрошњу за 5,0% и промет интермедијарних производа за 1,3%.

У фебруару 2022. године у односу на фебруар 2021. године календарски прилагођени промет енергије већи је за 192,4%, капиталних производа за 41,2%, интермедијарних производа за 38,0%, нетрајних производа за широку потрошњу за 17,2% и промет трајних производа за широку потрошњу за 6,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ