Клање стоке и живине у кланицама, март 2022.

 

 

 

 

 

Током марта 2022. године, у поређењу са истим мјесецом 2021. године повећан је број заклане живине за 17,5%, док је истовремено смањен број закланих говеда за 15,3%, свиња за 18,0% и оваца за 23,4%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 19,0%, као и смањење нето тежине закланих свиња за 20,1%, говеда за 21,4% и оваца за 24,9%.

У поређењу са претходним мјесецом, током марта 2022. године забиљежено је повећање бројa заклане живине за 22,4% и говеда за 11,6%, као и смањење броја закланих оваца за 4,0% и свиња за 15,1%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 20,7% и говеда за 9,3%, док је истовремено смањена нето тежина закланих оваца за 0,7% и свиња за 17,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ