Трговина на мало, март 2022.

 

 

 

 

 

Укупан промет у трговини на мало у марту 2022. године, у односу на фебруар 2022. године, посматран у текућим цијенама, већи је за 25,7%, а у сталним цијенама већи је за 21,1%. Промет у трговини на мало храном, пићима и дуваном, посматран у текућим цијенама, већи је за 16,9%, док је промет у трговини горивима и мазивима већи за 20,7%.


Индекс промета трговине на мало у периоду јануар-март 2022. године у односу на исти период прошле године номинално је већи 28,0%, док је реално већи за 16,6%.


Укупан десезонирани промет у трговини на мало у марту 2022. године, у односу на фебруар 2022. године, посматран у текућим цијенама већи је за 7,6%, а у сталним цијенама већи je за 0,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ