Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, I тромјесечје 2022.

 

 

 

 

 

 

У првом тромјесечју 2022. године у Републици Српској регистровано је укупно 101 759 возилa, што је за 5,1% више у односу на исти период претходне године.


Од укупног броја регистрованих возила, 81,4% односи се на путничке аутомобиле, 10,5% на теретна, 4,8% на прикључна возила, а 1,3% на остале категорије возила.

Посматрано по годинама старости возила, 6,1% налази се у категорији старости до 5 година, 34,5% је у категорији старости од 6-15 година, док је 59,4% регистрованих возила старије од 15 година.

Први пут регистровано је 5 556 возила, односно 4,3% више у односу на прво тромјесечје 2021. године.

Укупан број саобраћајних незгода у првом тромјесечју 2022. године већи је за 1,5% у односу на исти период 2021. године. Број повријеђених лица већи је за 6,0%, а број погинулих лица за 18,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ