Склопљени и разведени бракови у Републици Српској, 2021.

 

 

 

 

 

Већи број склопљених бракова


У 2021. години у Републици Српској склопљенo je 5 530 бракoва, што је у односу на претходну годину за 1 362 брака више.


Према посљедњим расположивим подацима Евростата за 2019. годину, стопа нупцијалитета у ЕУ-27 била је 4,3 склопљених бракова на 1 000 становника, а у Републици Српској, у 2021. години, било је 4,9 склопљених бракова на 1 000 становника.


Највећи број склопљених бракова између држављана Босне и Херцеговине


У 2021. години настављен је исти тренд као у претходним годинама. Највећи број склопљених бракова био је између младожења и невјеста са држављанством Босне и Херцеговине. Укупан број бракова гдје невјеста и младожења имају држављанство Босне и Херцеговине био је 5 025 или 90,9%. Од укупног броја склопљених бракова у 2021. години, у Републици Српској било је 376 или 6,8% невјеста са страним држављанством које су склопиле брак са држављанима Босне и Херцеговине. Од укупног броја невјеста са страним држављанством, њих око 75,3% имале су држављанство једне од република бивше Југославије. С друге стране, у Републици Српској билo je 110 младожења са страним држављанством који су склопили брак са држављанкама Босне и Херцеговине, од тог броја око 70,9% имали су држављанство једне од република бивше Југославије.

Младожење старије од невјеста

Просјечна старост при склапању брака за младожењу била је 32,3 годинe и у односу на претходну годину је смањена за 0,2 године. Просјечна старост при склапању првог брака за младожењу била је 30,4 године и у односу на претходну годину повећана је за 0,1 годину. У периоду 1998-2021. године, граница склапања првог брака за младожењу повећана је за 1,8 година.

Укупна просјечна старост невјесте при склапању брака у односу на претходну годину остала је непромијењена и износи 29,2 године, док се граница склапања првог брака повећала за 0,2 године и износи 27,5 година. Просјечна старост склапања првог брака за невјесту у периоду 1998-2021. године, повећана је за 2,8 година.

Невјесте у Републици Српској раније склапају брак од младожења. У старости 15-19 година, брак су склопиле 223 невјесте, док је у истој старосној групи брак склопило 28 младожења.

У Републици Српској је евидентно одгађање склапања брака, како за младожење тако и за невјесте. Уочава се све веће приближавање западноевропском типу брачности, који се одликује све каснијим уласком у брак и одгађањем брака, што доводи до смањеног наталитета и самим тим до појаве све чешћег негативног природног прираштаја, те смањења броја становника појединих подручја.

Разведени бракови

У 2021. години у Републици Српској забиљежено је 1 017 разведених бракова. Према посљедњем заједничком пребивалишту, највећи број разведених бракова забиљежен је у Граду Бања Лука 292, Граду Бијељина 102, Граду Приједору 99, Граду Добоју 48 и Прњавору 48. У односу на посљедње расположиве податке Евростата за стопу диворцијалитета ЕУ-27 (2019. година), Република Српска се налази испод просјека. Стопа диворцијалитета у ЕУ-27 (2019. године) била је 1,8 разведених бракова на 1 000 становника, а у Републици Српској у 2021. години било је 0,9 разведених бракова на 1 000 становника. На 1 000 склопљених бракова било је 183,9 разведених бракова.

Просјечно трајање брака прије развода било је 12,3 године

Од укупног броја разведених бракова, од прве до пете година брака развело се 22,8% парова, 23,9% парова се развело између 5-9 година трајања брака. У току прве године брака развело се 2,2% парова, а укупан проценат бракова разведених након 25 и више година био је 12,7%.

Просјечна старост мужа при разводу брака већа је од старости жене за 3,3 године

Просјечна старост мужа при разводу брака била је 42,5 година, а жене 39,2 година.


Највећи број разведених бракова је без издржаване дјеце, око 39,4%, са једним дјететом око 20,8%, са двоје и више дјеце око 18,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ