Индекси индустријске производње, март 2022. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у марту 2022. године, у поређењу са фебруаром 2022. године, већа је за 4,2%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у марту 2022. године, у поређењу са мартом 2021. године, већа је за 7,9%.

У марту 2022. године у односу на фебруар 2022. године десезонирана производња капиталних производа већа је за 12,9%, енергије за 9,2%, нетрајних производа за широку потрошњу за 5,1%, трајних производа за широку потрошњу за 2,1% и интермедијарних производа за 1,2%.

У марту 2022. године у односу на март 2021. године календарски прилагођена производња капиталних производа већа је за 14,1%, енергије за 9,6%, интермедијарних производа за 8,7% и нетрајних производа за широку потрошњу за 4,7%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 8,2%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у марту 2022. године у поређењу са фебруаром 2022. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 5,7%, у подручју Прерађивачкa индустрија раст од 5,0%, и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa раст од 3,9%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у марту 2022. године у поређењу са мартом 2021. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 9,2%, у подручју Прерађивачкa индустријa раст од 8,1% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa раст од 6,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ