Индекси потрошачких цијена, март 2022.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у марту 2022. године у односу на претходни мјесец, виши је за 2,6%.


У односу на март 2021. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку виши је за 9,1%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у марту 2022. године у односу на фебруар 2022. године, индекс одјељка Превоз виши је за 10,6%, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 3,2%, индекс одјељка Ресторани и хотели виши је за 2,8%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 2,1%, индекс одјељка Намјештај и покућство виши је за 1,3%, индекси одјељака Становање и Рекреација и култура виши су за по 0,7%, индекс одјељка Остала добра и услуге виши је за 0,3%, индекс одјељка Алкохолна пића и дуван виши је за 0,2%, док је индекс одјељка Здравство виши за 0,1%. Индекси одјељака Комуникације и Образовање остали су непромијењени.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ