Анкета о употреби информационо-комуникационих технологија у домаћинствима, 18. 4. 2022.

 

 

Републички завод за статистику ће од понедјељка 18. априла 2022. године спроводити Анкету о употреби информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у домаћинствима на територији Републике Српске.

 

Циљ анкетирања је да се добију подаци о заступљености информационо-комуникационих технологија, као што је приступ различитим уређајима (рачунар, лаптоп, таблет), приступу и учесталости коришћења интернета, информатичкој писмености становништва и слично.

 

Анкетирање се реализује на узорку од 3 000 домаћинстава из Републике Српске, при чему су анагажовани овлашћени анкетари Завода који ће интервјуисање обављати телефонским путем.

 

Прикупљени подаци су строго повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03).

 

Позивамо сва домаћинства која су изабрана узороком да прихвате сарадњу, те дају одговоре овлашћеним анкетарима Завода и тако допринесу успјеху истраживања и квалитету резултата.

 

Анкета о употреби информационо-комуникационих технологија представља редовно истраживање на узорку које се спроводи у годишњој динамици.