Aнкетирање домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка – десети талас

 

 

 

Републички завод за статистику ће од понедјељка 4. априла 2022. године спроводити десети талас анкетирања домаћинстава с циљем израде главног оквира узорка.Поменути главни оквир узорка је од изузетног значаја за статистичке институције, јер служи као основа за сва остала анкетна истраживања, као што су анкете о радној снази, потрошњи домаћинстава, употреби информационо-комуникационих технологија и других.


Анкетирање врше овлашћени анкетари који имају акредитације Републичког завода за статистику.


Упитник садржи истих 13 питања као што је то био случај и у претходних девет таласа, попут питања о имену и презимену, полу, датуму рођења, питања о статусу објекта, броју чланова домаћинства, старосној структури, образовним карактеристикама.


Умјесто упитника на папиру, овлашћени анкетари користе лаптопе са инсталираном апликацијом, помоћу које врше унос података и достављају их Заводу свакодневно.


Сви подаци које Завод прикупи су повјерљиви и користиће се искључиво за статистичке сврхе, а у складу са Законом о статистици Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 85/03), због чега позивамо становништво да се одазове анкетирању и помогне у реализацији ове активности, и тако допринесе успјеху будућих статистичких истраживања.


Поменута активност траје три године, а статистичке институције у БиХ спроводе је у 12 таласа, односно тромјесечја.