Докторанти - особе у поступку стицања звања доктора наука, школска 2021/2022. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У школској 2021/2022. години, на високошколским установама у Републици Српској евидентиран је укупно 281 докторант. Од укупног броја, троје доктораната је пријавило докторат, а 278 је уписало докторске студије.

Према полној структури доктораната, 40,6% су мушкарци, а 59,4% су жене.

Посматрајући уписане на докторске студије у школској 2021/22 години, 272 доктораната уписано је на јавне високошколске установе, док је на приватним високошколским установама уписано девет доктораната.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ