Уписани студенти, школска 2021/2022. година (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У школској 2021/2022. години на први циклус студија високог образовања, укључујући и интегрисане студије, у зимски семестар уписано је 25 168 студената, од тога је 19 873 студената уписано на све године студија, а 5 295 су апсолвенти.


У 2021/2022. години настављен је тренд опадања броја уписаних студената. Број уписаних студената у школској 2021/2022. години, у односу на претходну годину, мањи је за 2,2%, односно 567 студената.

Од укупног броја уписаних студената, на јавне високошколске установе уписано је 68,2%, a приватне високошколске установе 31,8%.

У укупном броју уписаних студената, учешће студенткиња је 60,6% и није се знатно промијенило у односу на претходну школску годину.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ