Магистри наука, мастери и специјалисти, 2021. (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

У 2021. години, на високошколским установама у Републици Српској, девет кандидата стекло је научни степен магистра наука, 345 кандидата звање мастера, а 81 кандидат стекао је стручни степен специјалисте.

Према полној структури, 11,1% магистара су мушкaрци, а 88,9% су жене. Ако посматрамо мастере, 42,4% су мушкарци, а 57,6% су жене. Полну структуру код специјалиста чине мушкарци са 43,2%, док жене чине 56,8%.

Највећи број магистарских и мастер радова, односно специјалистичких испита је из области Друштвених наука, новинарства и информисања (26,9%), Здравља и социјалне заштите (18,9%) и Хуманистичких наука и умјетности (14,7%), док је најмањи број из области Услуга (0,9%).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ