БИЛТЕН - ПЛАТЕ, ЗАПОСЛЕНОСТ И НЕЗАПОСЛЕНОСТ, 2022.

 

     

 

Овај билтен је публикација Републичког завода за статистику која на свеобухватан начин приказује статистичке податке о платама, запосленима и незапосленима у Републици Српској.

 

Подаци су систематизовани у четири дијела:

 

У првом дијелу - Плате, објављени су подаци о просјечним бруто платама и платама након опорезивања (нето платама) у Републици Српској у периоду 2017-2021. година по подручјима Класификације дјелатности као и кретање номиналних и реалних индекса.

 

У другом дијелу - Запослени, објављени су подаци о броју запослених у Републици Српској у периоду 2017-2021. година по полу, подручјима и областима дјелатности, степену стручног образовања, старосним групама и облику својине.

 

У трећем дијелу - Незапослени, приказани су подаци о броју незапослених у Републици Српској у периоду 2017-2021.  година, по полу, степену стручног образовања и старосним групама.

 

У четвртом дијелу - Преглед по градовима/општинама, дати су подаци о просјечним бруто платама и платама након опорезивања (нето платама) и о броју запослених по полу и општинама/градовима.