Индекси промета индустријe, јануар 2022.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у јануару 2022. године, у поређењу са децембром 2021. године, већи је за 4,5%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту забиљежен је раст од 7,1% и на иностраном тржишту раст од 2,5%.

У јануару 2022. године, у поређењу са јануаром 2021. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 36,0%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 37,4% и на домаћем тржишту раст од 34,1%.

У јануару 2022. године у односу на децембар 2021. године укупни десезонирани промет интермедијарних производа већи је за 5,7% и нетрајних производа за широку потрошњу за 3,1%, док је промет капиталних производа мањи за 4,1%, промет трајних производа за широку потрошњу за 9,1% и промет енергије за 11,7%.

У јануару 2022. године у односу на јануар 2021. године календарски прилагођени промет интермедијарних производа већи је за 49,5%, капиталних производа за 22,6%, нетрајних производа за широку потрошњу за 14,4% и
трајних производа за широку потрошњу већи за 6,8%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ