Клање стоке и живине у кланицама, фебруар 2022.

 

 

 

 

 

Током фебруара 2022. године, у поређењу са истим мјесецом 2021. године повећан је број заклане живине за 13,3%, док је истовремено смањен број закланих оваца за 0,5%, говеда за 27,0% и свиња за 33,8%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 14,7%, као и смањење нето тежине закланих оваца за 2,9%, говеда за 27,2 и свиња за 35,1%.

У поређењу са претходним мјесецом, током фебруара 2022. године забиљежено је повећање бројa заклане живине за 0,4%, као и смањење броја закланих свиња за 20,0%, говеда за 25,5% и оваца за 48,2%. У истом периоду, забиљежено је смањење нето тежине заклане живине за 0,4%, свиња за 0,9%, говеда за 30,5% и оваца за 49,3%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ