Средње школе на крају школске 2020/2021. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На крају школске 2020/2021. године 9 832 ученика завршило је школу, што је у односу на крај 2019/2020. године 56 ученика мање, или 0,6%. Однос мушких и женских ученика који су завршили школу је 51,3% мушких и 48,7% женских ученика.

У току 2020/2021. године 376 ученика промијенилo je школу што је у односу на претходну годину мање за 2,3%. Најчешћи разлог промјене школе је одлазак у другу школу у Републици Српској, што изражено у процентима, износи 52,9%.

У току 2020/2021. године 176 ученика прекинуло је школовање, што је у односу на 2019/2020. годину више за 12,1%.

Школовање се најчешћe напушта из осталих разлога (болест, трудноћа, брак и других разлога), 63,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ