Средње школе по пољима образовања, почетак школске 2021/2022. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2021/2022. године средње школе похађало је 35 615 ученика, што је у односу на почетак школске 2020/2021. године мање за 2,1% или 790 ученика.

Према пољима образовања највеће интересовање ученика било је у пољу образовања „Инжењеринг, производња и грађевинарство", 10 726 или 30,1% и у средњем образовању/општи програм, 6 679 ученика или 18,7%.

У средњем образовању има 50,5% ученица, а највећи број ученица, 4 331 или 24,1% је у средњем образовању/општи програми, које обухвата ученице у гимназијама.

За 26,9% мањи је број полазника образовања одраслих у школској 2021/2022. години у односу на школску 2020/2021. годину. Највише полазника, 41,9% похађа поље образовања „Услуге".

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ