Средње школе по разредима на почетку школске 2021/2022. године (претходни подаци)

 

Образовање

 

 

 

 

 

На почетку школске 2021/2022. године, средње школе је похађало 35 615 ученика, што је у односу на почетак 2020/2021. године мање за 790 ученика или 2,1%.Број ученица у односу на укупан број ученика је 50,5%. Највећи број ученика похађаo je стручне техничке школе, 63,6%, затим гимназије, 18,7%, док је у стручним школама било 16,1% ученика.


Подаци за средње образовање одраслих приказани су за почетак школске 2021/2022. године, а на основу података које је доставио Завод за образовање одраслих Републике Српске. Подаци су приказани збирно и за стручне техничке и за стручне школе.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ