Индекси индустријске производње, јануар 2022.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у јануару 2022. године, у поређењу са децембром 2021. године, мања  је за 1,8%.

 

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у јануару 2022. године, у поређењу са јануаром 2021. године, већа је за 2,7%.

 

У јануару 2022. године у односу на децембар 2021. године десезонирана индустријска производња енергије већа је за 4,3%, интермедијарних производа за 1,4%, док је производња нетрајних производа за широку потрошњу мања за 0,6%, капиталних производа за 7,0% и производња трајних производа за широку потрошњу за 10,3%.

 

У јануару 2022. године у односу на јануар 2021. године календарски прилагођена индустријска производња капиталних производа већа је за 19,7%, интермедијарних производа за 7,1%, енергије за 4,2% и нетрајних производа за широку потрошњу за 3,5%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 14,1%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у јануару 2022. године у поређењу са децембром 2021. године у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од  3,0%, док је у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен пад од 0,2% и у подручју Прерађивачкa индустрија пад од 1,7%.

 

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у јануару 2022. године у поређењу са јануаром 2021. године, у подручју Вађењe руда и камена биљежи раст од 17,3%, у подручју Прерађивачкa индустријa раст од 4,0% и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa раст од 1,3%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ