Индекси потрошачких цијена, фебруар 2022.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у фебруару 2022. године у односу на претходни мјесец, виши је за 1,3%.

 

У односу на фебруар 2021. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку виши је за 7,2%.

 

Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у фебруару 2022. године у односу на јануар 2022. године, индекс одјељка Превоз виши је за 3,0%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 2,0%, индекс одјељка Намјештај и покућство виши је за 1,6%, индекс одјељка Ресторани и хотели виши је за 0,7%, индекс одјељка Остала добра  и услуге виши је за 0,5%, док су индекси одјељака Алкохолна пића и дуван, Одјећа и обућа, Становање и Здравство виши за по 0,2%. Индекси одјељака Комуникације, Рекреација и култура и Образовање остали су непромијењени.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ