Бројно стање стоке и остварена сточарска производња, 2021. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

У Републици Српској, са стањем на дан 1. децембра 2021. године, у односу на стање истог дана 2020. године, укупан број живине већи је за 5,0%, док је укупан број говеда мањи за 0,3%, оваца за 5,4%, коза за 13,4% и свиња 20,8%.Током 2021. године, у односу на 2020. годину, у Републици Српкој је повећана производња живинског меса за 4,0%, свињског меса за 3,2%, кокошијих јаја за 3,0% и овчијег меса за 1,2%, док је истоверемено смањена производња крављег млијека за 0,1%, говеђег меса за 10,6% и меда за 33,8%.Коначни подаци о броју стоке по врстама и категоријама, као и подаци о билансу стоке и сточној производњи, биће објављени у октобру мјесецу текуће године.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ