Стопе потрошачких цијена у Републици Српској, 2022.

 

 

 

 

 2022.                                                                       

 

 

СТОПЕ ПОТРОШАЧКИХ ЦИЈЕНА                                                                                  

 

 

мјесец
%
   Број Службеног гласникајануар 2022.
      0,8  19/22 
фебруар 2022. 1,3 25/22
март 2022. 2,6
37/22
април 2022. 1,6
48/22
маj 2022. 1,5
61/22
jун 2022. 1,1
72/22
jул 2022.

август 2022.

септембар 2022.

октобар 2022.

новембар 2022.

децембар 2022.