Међународни дан жена, 8. март 2022.

 

 

 

Овогодишњи Међународни дан жена обиљежава се под темом  „Родна равноправност данас за одрживо сутра", чиме се жели уважити допринос жена и дјевојчица широм свијета које предводе борбу за прилагођавање климатским промјенама, ублажавање њихових посљедица и изналажење рјешења, борбу за изградњу одрживе будућности за све.

 

Питања климатских промјена и одрживости различито утичу на жене и мушкарце, јер су родне неједнакости присутне широм свијета. Жене су све више препознате као више рањиве на утицаје климатских промјена од мушкараца, јер чине већину сиромашних у свијету и више зависе од природних ресурса којима климатске промјене највише пријете.

 

Препознавање важног доприноса жена као стручњака и равноправних актера у доношењу одлука у свим секторима и на свим нивоима може да доведе до успјешних, дугорочних рјешења за климатске промјене и одрживи развој. Тим поводом, Републички завод за статистику припремио је избор показатеља о учешћу жена на положајима доносилаца одлука, приказаних у инфографици „Жене као доносиоци одлука у Републици Српској".