Анкета о радној снази, четврто тромјесечје 2021.

 

 

 

 

 

 

Републички завод за статистику Републике Српске од 2020. године спроводи непрекидну (континуирану) Анкету о радној снази 2020 (АРС 2020).Анкета се спроводила од 2006. до 2019. године једанпут годишње у прољеће и анкетирање на терену трајало је двије седмице. Од јануара 2020. године Анкета се спроводи непрекидно (континуирано) током цијеле године, а резултати се објављују тромјесечно, у форми саопштења.


У складу са Уредбом Европског парламента и Савјета, која је ступила на снагу 1. јануара 2021. године, Републички завод за статистику Републике Српске извршио је методолошко усклађивање садржаја упитника АРС-а путем кога се прикупљају подаци за 2021. годину. Из тог разлога, индикатори који се објављују у овом саопштењу, а који се односе на четврто тромјесечје 2021. године нису у потпуности упоредиви са индикаторима објављеним за претходну годину.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ