Свјетски дан енергетске ефикасности, 5. март 2022.

 

 

Свјетски дан енергетске ефикасности, у времену убрзаних климатских промјена на нашој планети, подсјећа на једну од најважнијих тема данашњице. Овај датум обиљежава се широм планете као сјећање на први састанак свјетских стручњака, који је одржан 5. марта 1998. године у Аустрији, на коме се разговарало о енергетској кризи у свијету и њеним могућим рјешењима.


Сврха састанка је била подизање свијести о неопходности смањења потрошње енергије кроз разумно и одрживо коришћење енергетских ресурса, што је једнако актуелна тема и данас.


Појам „енергетска ефикасност" наjчешће се сусреће у два могућа значења, од којих се једно односи на уређаје а друго на мјере и понашања. Под енергетски ефикасним уређајем сматра се онај који има велики степен корисног дејства, тј. мале губитке приликом трансформације једног вида енергије у други.


Већа фокусираност на енергетску ефикасност заснива се на оптимизацији производних процеса, коришћењу обновљивих извора енергије на штету фосилних горива, подстицању одговорне потрошње, рециклирању и сличним активностима. На тај начин се подстиче повећање одрживости друштва и употреба обновљивих извора енергије.


Свако од нас, потрошњу енергије може да сведе на најмању могућу мјеру, не реметећи свој комфор. Промјеном навика, примјеном савремених технологија и едукацијом, могуће је рационализовати потрошњу енергије и знатно смањити годишње финансијске издатке.