Индекси индустријске производње, децембар 2021.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у децембру 2021. године, у поређењу са новембром 2021. године, већа је за 0,8%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у децембру 2021. године, у поређењу са децембром 2020. године, већа је за 6,9%.

У децембру 2021. године у односу на новембар 2021. године, десезонирана производња капиталних производа већа је за 12,3%, енергије за 7,8%, трајних производа за широку потрошњу за 7,2%, док је производња интермедијарних производа мања за 4,4% и нетрајних производа за широку потрошњу за 6,2%.

У децембру 2021. године у односу на децембар 2020. године, календарски прилагођена производња енергије већа је за 15,0%, капиталних производа за 14,9%, нетрајних производа за широку потрошњу за 10,8%, трајних производа за широку потрошњу за 7,1%, док је производња интермедијарних производа мања за 9,2%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у децембру 2021. године у поређењу са новембром 2021. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 6,0%, док је у подручју Прерађивачкa индустрија забиљежен пад од 1,3% и у подручју Вађењe руда и камена пад од 3,0%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у децембру 2021. године у поређењу са децембром 2020. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 20,9%, у подручју Прерађивачкa индустријa раст од 4,0%, док је у подручју Вађењe руда и камена забиљежен пад од 10,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ