Клање стоке и живине у кланицама, јануар 2022.

 

 

 

 

 

Током јануара 2022. године, у поређењу са истим мјесецом 2021. године повећан је број закланих грла свих врста животиња и то: живине за 19,8%, свиња за 12,7%, говеда за 10,9% и оваца за 7,9%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине заклане живине за 23,7%, говеда за 17,0%, свиња за 11,8% и оваца за 5,4%.

У поређењу са претходним мјесецом, током јануара 2022. године забиљежено је смањење бројa закланих оваца за 0,8%, живине за 2,7%, свиња за 16,3% и говеда за 36,3%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих оваца за 0,8%, као и смањење нето тежине заклане живине за 3,6%, свиња за 18,6% као и нето тежина закланих говеда за 35,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ