Цијене продатих нових станова, четврто тромјесечје 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Број продатих завршених нових станова у Републици Српској у четвртом тромјесечју 2021. године већи је у односу на просјечан број продатих нових станова у 2020. години за 104,7% и у односу на четвртo тромјесечје 2020. године већи је зa 70,9%.

 

Корисна површина продатих нових станова у четвртом тромјесечју 2021. године у односу на просјечну корисну површину у 2020. години већа је за 104,2% и у односу на четвртo тромјесечје 2020. године већа је за 70,2%.

 

Просјечна цијена продатих нових станова у четвртом тромјесечју 2021. године у односу на просјечну цијену продатих нових станова у 2020. години виша је за 18,4% и у односу на четвртo тромјесечје 2020. године виша је за 15,0%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ