Индекси производње у грађевинарству, четврто тромјесечје 2021. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

Укупна календарски прилагођена производња у грађевинарству у четвртом тромјесечју 2021. године, у поређењу са четвртим тромјесечјем 2020. године, мања је за 4,4%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње мања је за 0,3% и на објектима високоградње мања је за 9,8%.

Укупна десезонирана производња у грађевинарству у четвртом тромјесечју 2021. године, у поређењу са претходним тромјесечјем мања је за 1,4%. Посматрано према врсти грађевинских објеката у истом периоду, производња у грађевинарству на објектима нискоградње мања је за 0,8% и на објектима високоградње мања је за 2,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ