Индекси промета индустријe, новембар 2021.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у новембру 2021. године, у поређењу са октобром 2021. године, већи је за 1,8%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту остварен је раст од 3,1% и на иностраном тржишту раст од од 0,6%.

У новембру 2021. године, у поређењу са новембром 2020. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 31,3%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на иностраном тржишту остварен је раст од 33,4% и на домаћем тржишту раст од 29,1%.

У новембру 2021. године у односу на октобар 2021. године, укупни десезонирани промет трајних производа за широку потрошњу већи је за 13,0%, енергије за 7,2%, интермедијарних производа за 7,1%, нетрајних производа за широку потрошњу за 4,3%, док је промет капиталних производа мањи за 2,0%.

У новембру 2021. године у односу на новембар 2020. године календарски прилагођени промет интермедијарних производа већи је за 37,6%, капиталних производа за 30,5%, трајних производа за широку потрошњу за 11,3%, док је промет нетрајних производа за широку потрошњу остао непромијењен.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ