Клање стоке и живине у кланицама, децембар 2021.

 

 

 

 

 

Током децембра 2021. године, у поређењу са истим мјесецом 2020. године, регистровано је повећање броја закланих говеда за 35,5%, свиња за 10,4% и живине за 10,1%, као и смањење броја закланих оваца за 20,1%. У истом периоду, забиљежено је повећање нето тежине закланих говеда за 46,7%, живине за 19,2% и свиња за 2,5%, док је истовремено смањена нето тежина закланих оваца за 21,5%.

У поређењу са претходним мјесецом, током децембра 2021. године забиљежено је повећање броја закланих оваца за 46,4%, свиња за 20,9%, живине за 14,2% и говеда за 8,7%. У истом периоду забиљежено је повећање нето тежине закланих оваца за 40,5%, живине за 13,0%, говеда за 11,7% и свиња за 6,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ