Архива мјесечних саопштења статистике дистрибутивне трговине

 

 

 

 

ТРГОВИНА НА МАЛО

 

 


                                    2023.                                    2022.
         

 

 

 

   јануар

   фебруар 

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар

   децембар

 

   јануар

   фебруар 

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар

   децембар

                                                             

 

 

2021.                                     2020.                                    2019.
         

   јануар

   фебруар 

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар

   децембар

 

   јануар

   фебруар 

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар

   децембар

 

   јануар

   фебруар 

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар

   децембар

         

 

 

2018.                                     2017.                                    2016.
         

   јануар

   фебруар 

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар

   децембар

 

 


   јануар

   фебруар 

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар

   децембар

 

   јануар

   фебруар 

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар

   децембар

         

 

 

2015.                                     2014.                                    2013.
         

    јануар

   фебруар 

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар

   децембар

 

    јануар

   фебруар 

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар

   децембар

 

    јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар

   децембар

         

 

 

2012.                                     2011.                                    2010.
         

    јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар

   децембар

 

    јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар

   децембар

 

   јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар

   децембар

         

 

 

2009.                                     2008.                                    2007.
         

    јануар

   фебруар

   март

   април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар

   децембар

 

       јануар

       фебруар

       март

       април

   мај

   јун 

   јул

   август

   септембар

   октобар 

   новембар

   децембар

 

   јануар

  фебруар

  март

  април

  мај

  јун 

  јул

  август

  септембар

  октобар 

  новембар

  децембар