Регистрована друмска, моторна и прикључна возила и саобраћајне незгоде, IV тромјесечје 2021.

 

 

 

 

 

 

У четвртом тромјесечју 2021. године у Републици Српској регистровано је укупно 113 784 возилa, што је за 3,0% више у односу на исти период претходне године.

Од укупног броја регистрованих возила, 84,2% односи се на путничке аутомобиле, 9,7% на теретна, 4,1% на прикључна возила, а 2,0% на остале категорије возила.

Посматрано по годинама старости возила, 6,7% налази се у категорији старости до 5 година, 35,6% је у категорији старости од 6-15 година, док је 57,7% регистрованих возила старије од 15 година.

Први пут регистровано је 6 196 возила, односно 22,6% више у односу на четврто тромјесечје 2020. године.

Укупан број саобраћајних незгода у четвртом тромјесечју 2021. године већи је за 3,9% у односу на исти период 2020. године. Број повријеђених лица већи је за 14,6%, а број погинулих лица је непромијењен.

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ