Предшколске установе, радна година 2021/2022. (претходни подаци)

 

 

 

 

 

 

У радној 2021/2022. години у 117 предшколских установа број дјеце која су била обухваћена неким програмом предшколског васпитања и образовања је 14 091, од чега је дјевојчица 6 746 или 47,9%. У односу на 2020/2021. годину број дјеце која бораве у предшколским установама је већи за 25,7%. Од укупног броја дјеце, 69,6% обухваћено је у јавним установама, док је у приватним установама обухваћено 30,4% дјеце.

У радној 2021/2022. години у јасличкој групи је боравило 3 252 дјеце, што је за 28,1% више у односу на претходну радну годину. Највећу групу чине дјеца узраста 2-3 године (64,5%).

Број запослених у предшколским установама у односу на 2020/2021. већи је за 11,2%. На мјесто у предшколсколским установама и даље чека 3 807 дјеце што је у односу на претходну годину више за 37,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ