Индекси индустријске производње, новембар 2021.

 

 

 

 

 

Укупна десезонирана индустријска производња у Републици Српској у новембру 2021. године, у поређењу са октобром 2021. године, већа је за 6,0%.

Укупна календарски прилагођена индустријска производња у Републици Српској у новембру 2021. године, у поређењу са новембром 2020. године, већа је за 10,8%.

У новембру 2021. године у односу на октобар 2021. године, десезонирана производња нетрајних производа за широку потрошњу већа је за 10,5%, капиталних производа за 10,2%, енергије за 7,6%, трајних производа за широку потрошњу за 5,3% и интермедијарних производа за 1,0%.

У новембру 2021. године у односу на новембар 2020. године, календарски прилагођена производња нетрајних производа за широку потрошњу већа је за 18,4%, капиталних производа за 12,8%, интермедијарних производа за 10,9%, и енергије за 4,3%, док је производња трајних производа за широку потрошњу мања за 0,9%.

Према подручјима КД БиХ 2010, десезонирана индустријска производња у новембру 2021. године у поређењу са октобром 2021. године у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa биљежи раст од 4,4%, у подручју Вађењe руда и камена раст од 4,1% и у подручју Прерађивачкa индустрија раст од 3,8%.

Према подручјима КД БиХ 2010, календарски прилагођена индустријска производња у новембру 2021. године у поређењу са новембром 2020. године у подручју Прерађивачкa индустријa биљежи раст од 13,0%, у подручју Вађењe руда и камена раст од 9,6%, и у подручју Производњa и снабдијевањe електричном енергијом, гасом, паром и климатизацијa забиљежен раст од 2,7%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ