Просјечне плате запослених, децембар 2021.

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у децембру 2021. године износила је 1 038 КМ и номинално је већа за 0,8%, а реално за 0,3% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 6,0%, а реално за 0,1%. Просјечна бруто плата исплаћена у децембру 2021. године износила је 1 587 КМ.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ