Индекси потрошачких цијена, децембар 2021.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у децембру 2021. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,5%.

 

У односу на децембар 2020. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку виши је за 5,9%.

 

Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у децембру 2021. године у односу на новембар 2021. године, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 2,2%, индекси одјељака Намјештаj и покућство и Ресторани и хотели виши су за по 0,5%, индекс одјељка Становање виши је за 0,4%, индекс одјељка Рекреација и култура виши је за 0,2%, док је индекс одјељка Остала добра и услуге виши  за 0,1%. Индекси одјељака Комуникације и Образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка Одјећа и обућа нижи је за 4,5%, индекс одјељка Здравство нижи је за 0,8%, индекс одјељка Превоз нижи је за 0,7%, док је индекс одјељка Аклохолна пића и дуван нижи за 0,2%.

 

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ