Трговина на мало, децембар 2021.

 

 

 

 

 

Укупан десезонирани промет у трговини на мало у децембру 2021. године, у односу на новемар 2021. године, посматран у текућим цијенама, већи је за 2,0%, а у сталним цијенама већи је за 1,9%.Индекс промета трговине на мало у децембру 2021. године остварио је номинални раст од 52,4%, а реални индекс за 51,7% у односу на базну 2015. годину.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ