ЖЕНЕ И МУШКАРЦИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ, 2021.

 

   

 

 

Пред вама је једанаести број публикације „Жене и мушкарци у Републици Српској", нашег јединственог издања у којем приказујемо најважније статистичке податке и показатеље потребне за анализу и праћење једнакости и равноправности полова у друштву.

 

Објављивањем статистичких података разврстаних по полу Републички завод за статистику настоји да обезбиједи поуздану основу за израду и праћење реализације политика и програма усмјерених ка постизању равноправног учешћа и једнаког вредновања жена и мушкараца у свим областима друштвеног живота и рада.

 

Посвећени сталном унапређењу и производњи кориснички оријентисане званичне статистике, овај број публикације обогатили смо додатним показатељима из више области те новим поглављем с подацима из области науке, технологије и иновација. Поред података које прикупља, обрађује и објављује Републички завод за статистику, у публикацији су приказани и подаци других овлашћених органа и организација за производњу статистике у Републици Српској, те подаци из евиденција других административних извора.