Клање стоке и живине у кланицама, новембар 2021.

 

 

 

 

 

Током новембра 2021. године, у поређењу са истим мјесецом 2020. године, регистровано је повећање броја закланих говеда за 28,7% и живине за 13,5%, као и смањење броја закланих оваца за 2,9% и свиња за 9,9%. У истом периоду забиљежено је повећање нето тежине закланих говеда за 33,7%, живине за 24,4% и оваца за 4,7%, док је истовремено смањена нето тежина закланих свиња за 10,1%.

У поређењу са претходним мјесецом, током новембра 2021. године забиљежено је повећање броја закланих говеда за 15,8%, као и смањење броја заклане живине за 0,8%, свиња за 6,3% и оваца за 19,4%. У истом периоду забиљежено је повећање нето тежине закланих говеда за 9,9%, док је истовремено смањена нето тежина заклане живине за 3,3%, свиња за 4,5% и оваца за 18,6%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ