БИЛТЕН - ИНДУСТРИЈА, 2021.

 

Тематски билтен Индустрија је публикација Републичког завода за статистику Републике Српске у којој су приказани најважнији статистички подаци везани за индустријске дјелатности у периоду од 2018. до 2020. године.