Емисије гасова са ефектом стаклене баште, 2019.

 

 

 

 

 

 

Укупна емисија гасова са директним ефектом стаклене баште (искључујући поноре) у Републици Српској у 2019. години износила је 9 626,0 Gg CO2-eq, што је за 3,4% мање у односу на претходну годину.


Укупној емисији највише је допринијела Енергетика, из које потиче 78,8% укупнo емитованих гасова. Из Енергетике је у 2019. години емитовано 7 716,0 Gg CO2-eq, ш то је за 4,8% мање у поређењу са претходном годином. Емисије из Пољопривреде чиниле су 13,5% укупне емисије и веће су за 0,9% у односу на 2018. годину. Управљање отпадом допринијело је укупној емисији са 4,5%, што је нешто већи удио него у 2018. години када је износио 4,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ

 

 

 

 

ДОДАТАК

Емисије директних и индиректних гасова са ефектом стаклене баште, 2002-2019.