Индекси потрошачких цијена, новембар 2021.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у новембру 2021. године у односу на претходни мјесец, виши је за 1,2%.


У односу на новембар 2020. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку виши је за 5,2%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у новембру 2021. године у односу на октобар 2021. године, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 2,0%, индекс одјељка Превоз виши је за 1,8%, индекси одјељака Одјећа и обућа и Становање виши су за по 1,1%, индекс одјељка Намјештаj и покућство виши је за 0,7%, индекси одјељака Ресторани и хотели и Остала добра и услуге виши за по 0,4%, док су индекси одјељака Здравство и Рекреација и култура виши за по 0,1%. Индекси одјељака Алкохолна пића и дуван, Комуникације и Образовање остали су непромијењени.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ