Просјечне плате запослених, новембар 2021.

 

 

 

 

 

Просјечна плата након опорезивања (нето плата) исплаћена у новембру 2021. године износила је 1 030 КМ и номинално је већа за 0,3%, док је реално мања за 0,9% у односу на претходни мјесец. У односу на исти мјесец прошле године, просјечна плата након опорезивања (нето плата) номинално је већа за 6,3%, а реално за 1,1%. Просјечна бруто плата исплаћена у новембру 2021. године износила је 1 574 КМ.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ