Биланс нафте и деривата нафте, 2020. (исправљено саопштење)

 

 

 

 

 

 

Количина деривата нафте у Републици Српској у 2020. години расположива за финалну потрошњу износила је 410 000 t од чега се 283 933 t односило на дизел и уље за ложење, 46 751 t на моторни бензин, 26 618 t на ТНГ, 13 450 t на мазут, 9 703 t на мазива и парафински восак, 25 644 t на битумен и 3 409 t на остале производе.

Највећи потрошачи деривата нафте били су подручје саобраћаја са 302 700 t, индустријa са 33 236 t и пољопривреда са 15 160 t, док се 6 284 t трошило за енергетске трансформације (производња електричне и топлотне енергије).

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ