Клање стоке и живине у кланицама, октобар 2021.

 

 

 

 

 

Током октобра 2021. године, у поређењу са истим мјесецом 2020. године, регистровано је повећање броја закланих свиња за 49,9% и оваца за 25,6%, као и смањење броја заклане живине за 1,6% и говеда за 69,2%. У истом периоду забиљежено је повећање нето тежине закланих свиња за 45,8%, оваца за 25,7% и живине за 10,0%, док је истовремено смањена нето тежина закланих говеда за 76,2%.

У поређењу са претходним мјесецом, током октобра 2021. године забиљежено је повећање броја закланих свиња за 23,7%, оваца за 18,8% и говеда за 6,3%, као и смањење броја заклане живине за 14,3%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих свиња за 27,7%, оваца за 14,0% и говеда за 3,9%, док је истовремено смањена нето тежина заклане живине за 9,0%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ