Индекси промета индустријe, септембар 2021.

 

 

 

 

 

Укупни десезонирани промет индустрије у Републици Српској у септембру 2021. године, у поређењу са августом 2021. године, мањи је за 5,2%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту остварен је раст од 3,3%, док је на иностраном тржишту забиљежен пад од 13,3%.

У септембру 2021. године, у поређењу са септембром 2020. године, укупни календарски прилагођени промет индустрије у Републици Српској биљежи раст од 29,6%. Ако упоредимо промет на домаћем и иностраном тржишту у истом периоду, на домаћем тржишту остварен је раст од 31,8% и на иностраном тржишту раст од 27,5%.

У септембру 2021. године у односу на август 2021. године, укупни десезонирани промет енергије већи је за 49,3%, трајних производа за широку потрошњу за 11,1% и интермедијарних производа за 4,0%, док је промет капиталних производа мањи за 4,7% и нетрајних производа за широку потрошњу за 18,0%.

У септембру 2021. године у односу на септембар 2020. године календарски прилагођени промет интермедијарних производа већи је за 31,7%, капиталних производа за 10,0%, нетрајних производа за широку потрошњу за 3,7% и трајних производа за широку потрошњу за 2,5%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ