Клање стоке и живине у кланицама, септембар 2021.

 

 

 

 

 

Током септембра 2021. године, у поређењу са истим мјесецом 2020. године, регистровано је повећање броја заклане живине за 6,2% и свиња за 0,5%, као и смањење броја закланих оваца за 3,0% и говеда за 71,8%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине заклане живине за 15,4% и оваца за 7,0%, док је истовремено смањена нето тежина закланих свиња за 6,4% и говеда за 78,3%.

У поређењу са претходним мјесецом, током септембра 2021. године забиљежено је повећање броја закланих оваца за 22,7% и говеда за 1,9%, као и смањење броја заклане живине за 4,0% и свиња за 15,7%. У истом периоду је забиљежено повећање нето тежине закланих оваца за 25,6% и говеда за 5,6%, док је истовремено смањена нето тежина заклане живине за 2,9% и свиња за 20,1%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ