Индекси потрошачких цијена, септембар 2021.

 

 

 

 

 

 

Укупан индекс потрошачких цијена у Републици Српској, у септембру 2021. године у односу на претходни мјесец, виши је за 0,6%.У односу на септембар 2020. године, укупан индекс потрошачких цијена у просјеку виши је за 2,6%.


Посматрано по одјељцима намјене потрошње (COICOP) у септембру 2021. године у односу на август 2021. године, индекс одјељка Одјећа и обућа виши је за 5,4%, индекс одјељка Храна и безалкохолна пића виши је за 1,1%, индекс одјељка Становање виши је за 0,5%, индекси одјељака Здравство и Рекреација и култура виши су за по 0,4%, док је индекс одјељка Ресторани и хотели виши за 0,1%. Индекси одјељака Превоз, Комуникације и Образовање остали су непромијењени. Индекс одјељка Алкохолна пића и дуван нижи је за 0,5%, индекс одјељка Остала добра и услуге нижи је за 0,3%, док је индекс одјељка Намјештај и покућство нижи за 0,2%.

 

ПРЕУЗМИТЕ САОПШТЕЊЕ